iLoveServis Blog

Kdo vidí naše data?

Svět komunikačních sítí neustále roste. Doba, kdy jsme byli odkázáni jen na SMS a e-mail je už dávno pryč, přestože nejde o žádnou dávnou historii. V současnosti máme k dispozici desítky sítí, kde si s druhými můžeme volat, psát, posílat fotky a sdílet dokumenty. Ruku v ruce s nimi však jdou i práva poskytovatelů tato naše data uchovávat, mít přístup k některým našim informacím a ty následně prodávat třetím stranám. Která to jsou, proč to dělají a existuje síť, která respektuje vaše soukromí?

Věděli jste například, že mobilní operátoři mají zákonem uloženo ukládat informace o SMS a volání? Těmto informacím se říká „data retention“* a jde konkrétně kontakty a polohu zařízení v čase. Obsah hovorů a zpráv se nearchivuje, to je možné jen se souhlasem soudu v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti. Informace, které operátoři sbírají, mají sloužit pro případné potřeby Policie ČR, Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a dokonce i pro Českou národní banku. Všechny tyto orgány a instituce si u operátora mohou na základě soudního příkazu tyto informace vyžádat.

Je namístě také zmínit službu TelcoStore, kterou využívají banky. Důvodem je zjistit vaši solventnost. Na základě dat z chytrého telefonu banky zjistí, kde nakupujete, co nakupujete, jestli platíte včas. Tyto informace pak slouží k rozhodnutí banky poskytnout vám půjčku či úvěr. Přínosné je to například pro mladé, kteří ještě nemají stabilní pracovní smlouvu, pravidelný příjem ani finanční historii.

Jaké vaše informace ukládají zřizovatelé nejpoužívanějších komunikačních sítí v ČR?

Vybrali jsme sedm nejpoužívanějších komunikačních sítí v České republice a prověřili, jak zacházejí s daty a informacemi.